Hovedbygningen

“Mosquito revenge”

  • Vivian Caccuri

Mosquito Shrine ll, 2020

Vivian Caccuri bruger lyd, som et redskab til at forstå og komme bagom vores perception, vække vores erindring og bevidsthed om historiske og sociale forhold. 

I en serie af værker,  debaterer Vivian Caccuri forholdet mellem menneske og myg, med udgangspunkt i den nuværende amerikanske myggepopulations historiske rødder. 

Caccuri peger , de europæiske kolonialister ankomst til Sydamerika sammen med myggen. Et perspektiv som udfoldes i performance lecture: “The Fever of Yellow” – samt i den samlede udstilling “Mosquito revenge”.  Udstillingen præsenterer lydværkerne: “A Soul Transplant”, og “Sesmaria Sound System” og broderier på myggenet “Mosquito Shrine”.