Kunsthal 44Møen

Kunsthal 44Møen åbner sæsonen 2021 – lørdag den 5. juni. Udstillingsprogrammet i 2021 arbejder, under overskriften skrøbelig magt, med Europæisk selvforståelse. Med projektet “Brittle Power” tilstræber Kunsthal 44Møen at indlede en kulturel udveksling på Europas nord-syd-akse mellem to lande udenfor den dominerende kunstscene; Bulgarien og Danmark. I hovedbygningen: De bulgarske kunstnere Rada Boukova, Luchezar Boyadjiev, Pravdoliub Ivanov, Vikenti Komitski, Nedko Solakov, Mariana Vassileva. I Center for Klangkunst: Den bulgarske komponist Sibin Vassilev.
I projektrummet for ung kunst PS44: “Loving Eyes” af Kåre Frang.

5.6.– 5.9.2021

Hovedbygningen

“Friheden er udenfor huden”

 • Nanna Abell,

 • Pauline Boudry / Renate Lorenz,

 • Vivian Caccuri,

 • Henning Christiansen,

 • A K Dolven,

 • FOS,

 • Alexis Mark,

 • Bjørn Nørgaard,

 • Lea Porsager,

 • Charlotte Prodger,

 • Laure Prouvost,

 • Davinia Ann Robinson,

 • Sara Sachs,

 • Cally Spooner

Kunsthal 44Møen præsenterer “Friheden er udenfor huden”, en gruppeudstilling med video, lyd, og skulpturelle værker med fjorten danske og internationale kunstnere på tværs af generationer. Udstillingens titel, lånt fra et af de udstillede værker af den afdøde danske komponist og fluxuskunstner, Henning Christiansen, udforsker idéen om, at friheden findes udenfor selvet; at hvis vi ikke rækker ud i vores sociale omgivelser gennem berøring og interaktion, kan vores kroppe blive til fængsler. Samtidig med at udstillingen fejrer det presserende ved at forbinde os og leve i fællesskab med andre, åbnes der op for et spørgsmål: Hvis friheden er udenfor huden, kan man så trække en klar grænse mellem det indre og det ydre?

Udstillingens værker peger på en affinitet mellem lydens vibrerende kvaliteter og huden som en kompleks, delvist usynlig overflade, der forbinder os med vores sociale og naturlige omgivelser. Imod idéen om huden som en grænse for selvet, danner de udstillede værker et billede af en subjektivitet, der udspiller sig gennem sin forbindelse med verden; en interface, der kaster lyd tilbage, og hvis usikre grænser opbløder adskillelsen mellem indre og ydre, natur og kultur. Disse dikotomiers tvetydighed afspejles også i selve udstillingen, som er udenfor og i områder på institutionen, der ikke traditionelt er tilegnet fremvisning af kunst: kunsthallens lager, værktøjsskabet, et personaletoilet, et cykelskur osv.

Kroppen er et centralt udforskningsområde for flere af udstillingens kunstnere, og selvom de rummer forskellige perspektiver og benytter et bredt udvalg af medier, peger mange af de udstillede værker hen imod et liminalt kropsligt rum, som hverken er helt indre eller ydre, virkeligt eller metaforisk. Længsel og intimitet, distance og nærhed, berøring og seksualitet er nogle af de emner, der undersøges i kunstværkerne. Udstillingen leger med idéen om at kunsthallen i sig selv er en krop omsluttet af vægge, døre og vinduer, på samme måde som huden folder sig om vores kød; en krop med egne lyde, lugte og mikroliv. Som en levende organisme med sit eget begær rækker institutionen ud efter os gennem kunstværkerne, i et forsøg på at berøre vores sanser. I denne tid, hvor vi netop har bevidnet, hvor hurtigt biopolitik kan udspille sig på vores kroppes overflade, fremhæver »Friheden er udenfor huden« vigtigheden af intimitet og begær som værktøjer til at kultivere en frihed baseret på kollektiv magt og en legemliggjort omsorgspolitik. 

Kurateret af South into North

Støttet af: 15. Juni Fonden, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, SPAR NORD, Statens Kunstfond

Laure Prouvost, If It Was, 2015

Vivian Caccuri, Clandestine Party, 2020 (lydværk)

Sara Sachs, Temple, 2018

Nanna Abell, fri façon forfra fresko frottage uh!, 2020

Bjørn Nørgaard, Architectura Symbiotic - airbee’n’bee for free 2017-2020

Lea Porsager, Vulgus (licking concrete) / (lickimg concrete), 2017–2020

A K Dolven, please return, 2014

Davinia-Ann Robinson, Earth, Body. 2020

Charlotte Prodger, F14M2E , 2016

Center for Klangkunst

“Smart Artist”

 • Claus Böhmler

Den tyske lyd- og mediekunstner Claus Böhmlers (1939-2017) værker sætter moderne billedproducerende maskiner, algoritmer og forholdet mellem menneske og teknologi i perspektiv, og undersøger med humor, anarkisme og poetisk kant, spændingsfeltet mellem det digitale og det analoge. Böhmlers kunst gør praktisk brug af teknologier, såsom skrivemaskiner, fotokopi, kassettebånd, pladespillere, Super 8 film, kameraer, radioer, film eller lysbilledfremvisere og video, som han kombinerer og sidestiller med tegning, maleri, skulptur, grafik og performance.

Udstillingen præsenterer udvalgte sider fra bogudgivelsen »Smart Artist«, der formidler en lang række af Böhmlers værker på print. Herunder illustrationer og tekstværker samt animationsfilm, video og lydkompositioner fremkaldt ved hjælp af QR-koder, der scannes af de besøgende på deres smartphone eller på en tablet lånt i udstillingen. Når man går til bogen som et score (et partitur) viser det musikalske og rytmiske sig – alt hos Böhmler har et endeligt potentiale for at blive til lyd, sang, støj, musik og perkussion.

Et andet værk i udstillingen er videoen Schallplattenarchiv auf Video (1987), der viser, hvordan en plade lægges på en pladespiller og hvordan tonearmen bevæger sig indad, indtil den næste plade lægges på. Med værket inviterer Böhmler os til tålmodigt at observere rillerne i pladen og se mediet arbejde – noget som de fleste af os nok ikke ville bruge tid på almindeligvis. Det er kort og præcis humor, der tager teknologien på ordet.

Den tyske kunsthistoriker Michael Glasmeier har tilrettelagt publikationen »Smart Artist«. Han har i en lang række publikationer beskæftiget sig med lyd og mediekunst og her især med Claus Böhmlers sene arbejde.

Claus Böhmler studerede i Stuttgart og Düsseldorf i 1960erne og var en af de tidlige elever af Josef Beuys. I næsten 30 år (frem til 2005) var han professor ved Hochschule für Bildende Künste Hamburg. Hans sidste store soloudstilling var i 2001 på Kunsthalle Fridericianum i Kassel og i 1999 på Kunsthalle Hamburg.

Udstillingen er støttet af William Demant Fonden

PS44

“The Orchestra”

 • Maiken Stæhr

Maiken Stæhr har skabt udstillings-scenariet “The Orchestra” i Kunsthal 44Møens projektrum for ung kunst PS44. Midt i kunsthallens gamle smedje står en skulptur bygget ud af et digitalt kirkeorgel samt en forsamling af ansigts- og hovedløse figurer i papmaché. Parallelt aktiveres relationen mellem beskuer og tilskuer i værket We whistle while we listen; et lille rislende springvand omkranset af tilbagelænede keramiske figurer. “The Orchestra” forlænges tidsligt og skulpturelt i Pianohouse – et af kunsthallens permanente værker – der består af et flygel, som nu delvist er blevet overtaget af naturen. Lydværket Three in one organ to rule them all komponeret af S. Gerup specifikt til “The Orchestra” sætter tonen i udstillingen. Værket er udført og optaget på orgler i to forskellige kirker, samt på udstillingens husorgel. Tilsammen skaber alle disse elementer rammerne for den potentielle udfoldelse af et drama; for en ”orchestra” (oldgræsk betegnelse for danseplads), hvor musik og performative eksperimenter kan opstå og udspille sig med gæster fra nær og fjern.

Orglets skulpturelle, næsten geometriske form, dominerer pladsen i den gamle smedje.    Orglet genkendes ofte som et instrument, men for kunstneren associeres det i højere grad til en billedflade eller form end til dets lydlige, funktionelle egenskaber. Stæhr har på forhånd inviteret et publikum bestående af forventningsfulde papmachéfigurer. Som hun fortæller: “Folk står i kø og venter på, at det forunderlige sker”.

I udstillingsperioden vil, organister, musikskoleelever, professionelle musikere og amatører nogle dage kl. 13:30,  give koncerter i “The Orchestra”. Herudover udvikler Stæhr forskellige performative eksperimenter i samarbejde med en række designere og dansere, som ligeledes kan opleves henover sommeren. Benjamin Frimodt Pedersen og S. Gerup (4.7. kl. 13:30) Christian Rønn (18.7. kl. 20), Olga Szymula og Eli Gudnason (25.7. kl. 20), Sune Lysdal og Nikolai (1.8. kl. 13:30) Villiam Miklos Andersen (7.8. kl. 13:30), Yrdloop (8.8. kl. 20), Lucille Groos og Kirstine Bjerre (12.8. kl. 13:30), Hanne Raffnsøe (13.8. kl. 13:30), Oliver Nani (16.8. kl. 13:30), Ragnhild May og Kristoffer Raasted (28.8. kl. 13:30), Ditta Erös (29.8. kl. 13.30), TS Høeg og P.O. Jørgens (6.9. kl. 16).   Således opstår der, i den amerikanske komponist John Cage ånd; »A House Full of Music«. Udstillingens program og klip fra koncerterne vil være at finde på kunsthallens instagram samt på vores hjemmeside. Når udstillingen er ovre – har Stæhr skabt et lydportræt af folkesjælen på Møn sommeren 2020.

Maiken Stæhr (f. 1992) tog afgang fra Det Jyske Kunstakademi sommeren 2019. Stæhr arbejder i et krydsfelt af skulptur, bevægelse og lyd forenet i et altid performativt udgangspunkt. Via live performance og performative totalinstallationer undersøger Stæhr mennesket som produkt af et overdesignet, effektiviseret og hypersocialt samfund. Hun indrammer og iscenesætter hverdagens gentagelser som uvirkelige og absurde.

Udstillingen er støttet af Det Obelske Familiefond

"Three in one organ to rule them all", lydværk

Close

Play

00:00

"Three in one organ to rule them all", komposition af S. Gerup

Ditta Erös, 29.8.2020

The Orchestra, Maiken Stæhr, 2020

"We whistle while we listen"

Events 2020

Tidligere arrangementer:

Vi indbyder alle til arrangementer der på forskellig vis diskuterer og perspektiverer vores aktuelle udstillinger

Lørdag 4.7. kl. 11 – 18
Fernisering “Friheden er udenfor huden” “Smart Artist” Claus Böhmler “The Orchestra” Maiken Stæhr

Søndag den 19.7 kl. 14
Billedkunstnerne Nanna Abell og Bjørn Nørgaard i samtale – om bidans og andre metoder til at danne asproglige syntaker og kunstens evne til at skabe nye betydninger.
Samtalen vil foregå i gruppeudstillingen “Friheden er udenfor huden” i mødet mellem deres to værker: Abells  ’fri façon forfra fresko frottage uh!’ – hvor hun har dækket kunsthallens gavl af ren smeltet bivoks og Nørgaards mur fra 2017: ’Architecture Symbiotic – Air Bee and Bee For Free’,  hvor han  har perforeret muren med 6-9 mm huller, tiltænkt som hjem til vilde bier.

Syntaks skal her forstås som en metode til at sammenstille billeder, genstande og materialer, således at de aflæses som relationer i en struktur, hvori nye betydninger kan opstå. Da sproget er den mest dominerende meddelelsesform er kunstens asproglige metode et redskab til at frigøre disse elementer fra sædvane og autoritet. Det er en slags matematisk algebra, hvor alt bliver til xyz…hvor man kan indsætte nye værdier; en struktur, hvor alt kan mødes.

Lørdag 22.8. kl. 14
Oplev kunstneren til værket ’Earth.Body.’, Davinia-Ann Robinson, og kunstner Guilia Astesani, i samtale om deres forskning og kunstneriske praksis via Zoom fra London.
Samtalen er modereret af co-kurator på ’Friheden er udenfor huden’, Francesca Astesani, og vil foregå på engelsk. Entré kr. 70

Lørdag 5.9. kl. 14 Arrangementet aflyst
Henning Christiansen Archive Labels v/ Thorbjørn Reuter Christiansen og Mark Harwood Thorbjørn
Thorbjørn Reuter Christiansen, i samtale med Mark Harwood via Zoom fra New York, præsenter tre nye udgivelser i Henning Christiansens arkiv og historien bag deres tilblivelse. Det vil være muligt at købe udgivelserne på kunsthallen efterfølgende. Præsentationen vil foregå på engelsk.

 The Orchestra

Maiken Stæhrs udstillings-scenarie “The Orchestra” i PS44 danner ramme om en række koncerter og performances. 

Lørdag d. 4/7 kl. 16.30: Benjamin Frimodt Pedersen og S. Gerup

Musiker og organist Benjamin Frimodt Pedersen i en solo til orgel, samt komposition skrevet af S. Gerup med titlen “Three in one organ to rule them all”, begge skrevet specifikt til udstillingen “The Orchestra”.

Onsdag d. 15/7 kl. 13.30: Addi Vaupel
Kompositioner af Flemming Chr. Hansen samt Henning Christiansen.

Lørdag d. 18/7 kl. 20.00 Christian Rønn
Værket “Organum Transformatio”, komponeret af musiker og komponist Christian Rønn, skrevet til “The Orcehstra”, tager udgangspunkt i en indspilning af den danske fluxuskunstner Henning Christiansens værk “fluxorum organum” komponeret til Joseph Beuys performance ”Eurasienstab” (1968-69).

Lørdag d. 25/7 kl. 20.00 Olga Szymula og Eli Gudnason
Komponist og performancekunstner Olga Szymula og musiker Eli Gudnason optræder med den eksperimentelle komposition ’mmm together’, der inviterer publikum til at lytte til kompleksiteten i 44Møens nyplantede blomstereng i samspil med Pianohouses gamle fluxusflygel.

Lørdag d. 1/8 kl. 13.30 Sune Lysdal og Nikolai
Installatiorisk koncert via improvisation af metallisk og mekanisk eksperimenterende støj og harmonisk drone.

Fredag d. 7/8 kl. 13.30 Villiam Miklos Andersen
Billedkunstner Villiam Miklos Andersen gæster udstillingen med performancen “In partenza da Monaco di Baviera”

Lørdag d. 8/8 kl. 20.00 Yrdloop

Onsdag d. 12/8 kl. 13.30 Lucille Groos og Kirstine Bjerre

Torsdag d. 13/8 kl. 13.30 Hanne Raffnsøe

Onsdag d. 26/8 kl. 13.30 Oliver Nani
Organiseret af Stonefulness

Fredag d. 28/8 kl. 13.30 Ragnhild May og Kristoffer Raasted Nuancer
Performance for orgel, elektronik og stemme.
Akustikken aktiveres vokalt og tonalt i en komposition komponeret i fællesskab mellem de to kunstnere. De forskellige afdelinger i forløbet glider over i hinanden. Partituret er udviklet grafisk og specifikt til Maiken Stæhrs udstilling The Orchestra.
Værket er en lydfortolkning af forløbet omkring en solopgang. Lys- og farveindtryk er omsat til tonalitet.

Ragnhild May, 1988, billedkunstner/komponist, udannet fra Milton Avery Graduate School of the Arts, Bard College (Master of Fine Arts), Det Jyske Kunstakademi & Akademie der Bildende Künste Wien. 2020-2022 del af Statens Kunstfonds Den Unge Kunstneriske Elite. Arbejder med skulptur, installation og performance med fokus på lyd og lyds materialitet. Er p.t. aktuel på Enter Art Fair repræsenteret af galleri Alice Folker.

Kristoffer Raasted , 1988, billedkunstner/musiker, uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi, l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts & Faculdade de Belas Artes Lisboa. Supplerende uddannelse i kunstteori fra Laboratoriet for Kunstens Forskning. PhD-studerende ved det Kongelige Danske Kunstakademi. Forskellige materialer inddrages i den kunstneriske praksis: lyddigte, performance, maleri & skulpturelle træobjekter. Kuratering indgår som et kunstnerisk greb i den kunstneriske grundforskning. Uddannet percussionist & sanger.

Lørdag d. 29/8 kl. 13.30 Ditta Erös Journey, Wondering
Program i to dele: (2-2 pieces).
Den første del er smukke harmonier. Inspireret af at rejse til Danmark.
Den anden del tager os til vampyre bal: Draculina’s Waltz

Ditta Erös er uddannet fra solistklassen i Frans Liszt Musik Akademiet i Budapest og bagefter taget en efteruddannelse som klaver lærer. Hun startede sin musikkarriere i Ungarn allerede som, fireårig med sin mor som sin første klaverlærer. 14 år gammel kom hun ind som studerende på Béla Bartók konservatoriet i Budapest og fortsatte på Frans Liszt Musik Akademiet som klassisk pianist. Hun har deltaget i mange klaverkonkurrencer og koncerter. Ditta Erös er organist i Torkilstrup og Lillebrænde kirker på Falster.

Søndag 30/8 kl. 13.30 Stefan Bakmand

Torsdag 3/9 kl. 13.30 Lisbet Laugesen

Finisage
Søndag d. 6/9 kl. 14.30 TS Høeg og P.O. Jørgens

Om kunsthallen

Kunsthal 44Møen er et internationalt udstillingssted beliggende på Møn i det sydlige Danmark.

Kunsthallen blev etableret i 2008 af den tyske kurator og kunstsamler René Block i tæt samarbejde med en gruppe venner, der alle har stærke bånd til øen: Den danske kunster Bjørn Nørgaard, den danske eksperimenterende komponist og fluxuskunstner Henning Christiansen.

Siden grundlæggelsen har Kunsthal 44Møen præsenteret et ambitiøst program med spirende såvel som veletablerede kunsterne fra Danmark og udlandet.

Kunsthallens udstillinger afspejler sine grundlæggeres arv fra FLUXUS og Eks-skolen og suppleres hver sæson med et rigt program af talks, performances, koncerter og uddannelsesaktiviteter.

Kunsthallen huser Henning Christiansens Arkiv og tilbyder residencyophold for kunstnere, kuratorer og forskere.