Hovedbygningen

“Die Gesamtheit aller Orte Summen af alle steder Totality of All Spaces”

  • Alicja Kwade

Teleportation, 2011

Alicja Kwade viser installation, objekter og film fra sin værkproduktion i de seneste år og nye værker der er skabt specielt til denne udstilling på Kunsthal 44Møen.
Alicja Kwades tager kunsthistoriske traditioner, naturvidenskabelige teorier og sociologiske spørgsmål op på en helt enestående måde. Konsekvent berører hun både samtidens kulturelle, såvel som samfunds- og økonomiske temaer. Kwade beskæftiger sig med abstrakte forestillinger om rum og tid. Hun spørger til vores iagttagelse af virkeligheden, desorienterer ved at skabe uventede perspektiver og betydninger af genstande, som vi er fortrolige med. Vi ser, hvad vi ser, selvom det ikke matcher vores forventninger. Kwade viser hvor let det kan være at løfte vores konstruktion af virkeligheden af dets hængsler. Filosofiske eksperimenter tager konkret form, og minder os om at vi ikke kan forstå alting. Både sociale konventioner og de fysiske love er i spil. Alicja Kwade’s diskrete interventioner af hverdagen kan vende op og ned på højtideligheden, forvandle små sten til juveler og endda åbne døre ind til parallelverdener. Hun prøver at gøre det usynlige synligt, for at fatte det ufattelige. I denne hensigt, skaber kunstneren nogle gange poetiske, nogle gange absurde former i en verden der ellers beslutsomt går efter fornuft.

I værket Teleportation, 2011 bliver lyset fra objektet transporteret af reflektionen i glasset til det næste objekt. Situationen forandrer sig afhængig af beskuerens position; nogle gange synes objektet at lyse, – så kun halvt, – så slukkes den helt.
Værket refererer til idéen om at der findes elleve dimensioner –  Strengteorien. Ud af elleve lamper er de tre tændt – de tre dimensioner vi lever i – de øvrige dimensioner kan vi ikke se. Glasset fungerer som disse usynlige grænser.

Grad der Gewissheit, 2012 kan forklares med “uden usikkerhed”. Værket består af 11 dele. Terningerne er kastet 11 gange. 11 mulighedder i ét øjeblik.  Refererer til sandsynlighedsregning – et system der kan kalkulere det ukendte, for at planlægge og strukturere. De 11 fotos – refererer også til idéen om at der findes 11 rumdimensioner. Fotos taget med et højhastighedskamera.

“Det handler ikke om det begribelige eller det oplevede, det handler om det abstrakte, det absurde, om det ikke forklar- eller erfarringsbare, men som alligevel altid er tilstede, og som vi forsøger at forstå.”
Alicja Kwade interview med Katja Schroeder
Fra:Alicja Kwade, Kestnergergesellschaft; DISTANZ Verlag, 2010

Kwades værker beskæftiger sig lige så meget med skulpturelle traditioner, som med de videnskabelige koncepter hun tager i brug. Hendes interesse for objekter og den præcision, hvormed hun præsenterer dem, re-fererer til det 20 århundredes konceptuelle undersøgelser af tingenes natur i forhold til dets kontekst: fra Duchamp; arven fra ready-made eller fundne objekter, til spørgsmålet om materialets natur i sig selv, som blev initieret af Arte Povera og minimalistiske kunstnere. Men i stedet for at følge materialets værdi i sig selv, underminerer hun objektets objekthed eller materialets materialitet ved at ændre de originale egenskaber og vende tilbage til illusionen, men af en helt anden natur. Kwades konsekvente kunstneriske greb/studier, i forskellige medier, føre os ind i et iscenesat poetisk flertydigt univers. Det tilsyneladende og det virkelige flyder og en oplevelse af at træde ind i en parallelverden åbner sig. Det er netop rammen, en separatudstilling, der giver den Kwadske poesi sin mulighed.
Udstillingen er støttet af Statens Kunstråds Internationale Billedkunstudvalg og Montana.

 

Pulse/ Puls, 2012

Andere Bedingung/ Andre betingelser (Aggregattilstand 6), 2009

Dependence, 2012

Teleportation (Ref: stedspecifikke koordinater), 2011