Hovedbygningen

“Ikke let, at redde verden på 90 dage”

  • Halil Altındere, Fikret Atay, Köken Ergun, Ali Kazma, Servet Kocyigit, Ahmet Ögüt, Erkan Özgen, Sener Özmen, Cengiz Tekin, Nasan Tur

Den 3. sæson på Kunsthallen 44 Møen i Askeby åbner med en gruppeudstilling, der fokuserer på identitet og tilhørsforhold. Udstillingen Ikke let, at redde verden på 90 dage undersøger de forskellige refleksionsniveauer, som en ung generation af tyrkiske kunstnere engagerer sig i. Udstillingen viser kunstnere, hvis hovedtematikker er de modsætningsfyldte aspekter af deres egen baggrund samt livsvilkårene i Tyrkiet og i diasporaen. De fleste af de deltagende kunstnere er af kurdisk oprindelse. Spørgsmål omkring individuel identitet er tæt knyttet til politik, religion og kønsroller, men også til stillingtagen til det globaliserede kunstsystem og dets markedsmekanismer.
Disse kunstnere bevæger sig mellem de parallelle sfærer af privat og offentligt liv, mellem det, at blive overvåget og at undgå opmærksomhed. De udvikler deres kritiske arbejde i et ladet og problemfyldt område mellem tilpasning og autonomi.Det er således en udstilling med en skarp og ligefrem humor, der appelerer til den særlige form for forståelse på tværs af kulturer, som den konceptuelle kunst af og til formår, at være eksponent for. Der er ingen mellemregninger, værkene taler direkte til det menneskelige intellekt og prikker samtidig til vores idiosynkrasier.

Det er således en fornøjelse af kunne præsentere en række aktuelle værker af tyrkiske kunstnere – på Møn. Udstillingen har været vist i Berlin og vil siden rejse videre til Holland. Der følger et tre-sproget katalog – på dansk, engelsk og tysk – til udstillingen, som er blevet til i samarbejde med KOC Foundation, Istanbul, og Tanas, Berlin.
Se denne hjemmesides engelske version for uddybende artikel fra udstillingen på Tanas i Berlin.

Udstillingen er kurateret af René Block