PS44

“Burnout”

  • Emilia Bergmark

Hvordan ser vi på naturens værdi, i en tid hvor alt kapitaliseres? Er en skov bare en reserve af træ? Er et smukt, åbent landskab mere værd end dets potentielle udbytte i kornproduktion? Er et kirsebærtræ andet end sin clickbait-appel på sociale medier? Er et hav mere end en attraktiv udsigt på boligmarkedet?

Emilia Bergmark, der dimitterede fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2018, diskuterer vores forhold til naturen i sit sammensatte værk Burnout, der vises i projektrummet Smedjen på Kunsthal 44Møen henover sommeren 2019.

Hovedværket ‘En arbejderbis brandtale’ er et absurd-komisk lydteater, hvor en udbrændt arbejder-bi fra honningindustrien i Udkantsdanmark er i dialog med en arbejdsløs humlebi fra Sverige. Værket diskuterer aktuelle emner såsom landbrugets industrialisering, der har gjort landskabet til monokulturelle ørkner, arbejdssamfundets pres og stress, som ofte resulterer i udbrændthed, og den mystiske bi-død, som spreder sig verden over.

I værket ’Felter’ undersøger Emilia Bergmark, hvordan naturen ser ud i vores samtid. ’Felter’ er en rumdeler med et abstrakt landskabsmotiv af opdyrkede marker set i fugleperspektiv. Værket er inspireret af teatrets klassiske landskabskulisser samt af rumdelere med landskabsmotiver, der var populære i velhavende hjem i det victorianske England. Naturen og dens transcendente karakter var omdannet til et brugbart indretningsobjekt, der spiller på, at vi har en tendens til at reducere naturen til noget, vi kan bruge til vores eget formål og egen vinding.

’Nature morte’ er et fotografi, der, med industrielt producerede blomster fra Holland og eksempler på insekter fra Entomologiske samling i Lund, genskaber Abraham Mignons ’Still Life with Flowers and a Watch’ (ca. 1670). De hollandske guldaldermalere udødeliggjorde dyrebare blomster ” de blandede blomster fra forskellige årstider for at understrege, at maleriet var en illusion. Mignon malede insekter og et ur for at minde beskueren om altings forgængelighed. I vores samtid får disse symboler en helt ny betydning. Flere af insekterne i billedet er stærkt udryddelsestruede, og årstiderne betyder ikke længere noget for blomsterindustriens produktion.

I smedjens bagerste rum står en drikkefontæne, hvor besøgende kan servere sig et glas sukkervand, af den samme slags som honningbien får i bytte for sin honning i bi-industrien. Kunstneren Maria Gondek har lavet ’Drikkefontænen’, på invitation fra Emilia Bergmark.

”Det er min hensigt, at Burnout skal synliggøre, hvordan vi forholder os til naturen i samtiden. Vi lever i en tid og i et land, hvor stort set intet i naturen er uberørt. Langt de fleste landskaber er gennemsyrede, udtænkte eller på en eller anden måde tilrettelagt af menneskelige logikker og produktionsapparater. I værket ser jeg på de kulturelle landskaber på Møn og igennem udstillingen forsøger jeg at starte en samtale med lokalbefolkningerne og de landskaber, og insekter, der omgiver dem.” Emilia Bergmark

Emilia Bergmark (f. 1986), uddannet fra det Kongelige Danske Kunstakademi i 2018 samt Gerrit Rietveld Academi i Holland og det eksperimenterende uddannelsesinitiativ i London,’School of the Damned’. Bergmark arbejder formelt med installation og lydkunst. Hendes idéverden er karakteriseret ved dialog med omverdenen, og mange værker bliver til gennem samarbejder. Hun er aktuel med en soloudstilling på Grænselandsudstillingen i Åbenrå i august og Kunsthal Varte i september.

Udstillingen er kurateret af Julia Rodriguis
Foto: David Stjernfelt

Udstillingen er støttet af Grosserer L.F. Foghts Fond og Statens Kunstfond

Fields, 2019

Nature Morte, 2019

Hexapod, 2019

Burnout, 2019

Burnout, 2019