Hovedbygningen

“Random Walks”

  • Anton Burdakov, Tue Greenfort, Toril Johannessen, Ulrike Mohr, Lecture Performance af Gernot Wielan.

Tue Greenfort, Erosion (degradation), 2016

En random walk er en matematisk formalisering af en sti, der består af en række tilfældige trin. For eksempel kan et molekyles bane, mens det bevæger sig i en væske eller en gas, et furagerende dyrs søgesti, prisen på en svingende aktie eller en gamblers finansielle status alle beskrives med random walks. Udtrykket random walk blev først introduceret af Karl Pearson i 1905. Random walks har været anvendt på mange områder: økologi , økonomi, psykologi , datalogi, fysik, kemi og biologi.

Random Walks inviterer kunstnere fra Skandinavien, Tyskland og Ukraine til at udvikle nye stedsspecifikke værker for Kunsthal 44 Møen og dets – naturlige og dyrkede – omgivelser. De valgte kunstneres enkelte praksis beskæftiger sig både med videnskabelige og pseudovidenskabelige metoder, så vel som proces og tilfældighed. De responderer på stedet på forskellige måder med afsæt i Møns geologi, landbrug og arkitektoniske forhold – ud fra individuelle historier. Sammen formulerer de en kritisk og samtidig legende tilgang til forestillingen om mennesket og erindring, anvendelsen og udnyttelsen af naturressourcer og de forskellige elementer der definerer begreberne naturkultur og miljø.

Anton Burdakov (f. 1982 i Kiev, Ukraine, bor in Berlin) udforsker overgange mellem rum og stater igennem objekter og modelbygning, ved at fokusere på personlige forholds – rumlige dimensioner. Til Random Walks har han produceret en ny serie arkitektoniske skulpturer, hvis design er baseret på molekylære strukturer der relaterer til hans hjemby Berlin og Møns geologi (Quartz og Calcite, 2016). Begge strukturer, er fyldt med objekter, som hentyder til fortællingerne om mødet mellem mennesket og naturen. De fysiske objekter i udstillingen er suppleret af en tidsbaseret installation hvor danske kunst- og arkitektstuderende deltager, som finder sted i juli. Workshoppen stiller spørgsmål til, hvordan man ønsker at leve ved symbolsk at takle et reelt arkitektonisk problem.

Tue Greenforts (f. 1973 i Holbæk, Danmark, bor i Berlin) interdisciplinære praksis er forankret i en fascination af den naturlige verden og udvikler sig ofte omkring økologi, biodiversitet og kulturhistorie. På Møn, tog Greenfort på en afsides gåtur i og omkring naturparken Liselund. Et idealiseret landskab skabt i det 18. århundrede på en privat ejendom. Tue Greenforts installation, involverer GPS optagelser og fotografier og udforsker forskellige opfattelser af “natur” – det uberørte, det romantisk idealiserede og det dyrkede – og reflekterer yderligere over forestillinger om ejendomsret, produktion og udbytning.

Toril Johannessen (f. 1978 i Harstad, Norge, bor i Bergen) arbejder med videnskabelige emner gennem empiriske, og teoretiske undersøgelser og historiefortælling. Til værket En rejse til en ø (2016), besøgte hun den lille ø Lindholm mellem Møn og Sjælland, som stadig huser Statens Veterinære Institut for Virusforskning, der snart flytter til Lyngby. Resultatet blev et interview med den tidligere forsker Kristian Dalsgaard, som er publiceret i den lokale avis Ugebladet for Møn. Det er refleksioner over virus som fænomen, over erindring og det at forsvinde – ledsaget af en installation af sæbe-drevne både. Toril Johannessen udstiller også Words and Years (2010-2015), en serie af silketrykte grafer baseret på bestemte begreber i forskellige akademiske tidsskrifter og magasiner.

Ulrike Mohr (f. 1970, bor i Berlin) udnytter materielle forandringsprocesser, der er påvirket ikke kun af forskning og overleveret viden, men også af tilfældige begivenheder. Gennem de seneste år har det næsten uddøde erhverv – at brænde kul – blevet et centralt greb i hendes arbejde. Hendes nye installation Slicing Time (2016) tager denne praksis til et nyt niveau: Kunstneren har samlet et helt dødt træ op, der var faldet ned på stranden på Møns Klint, dissekeret det og omdannet det til trækul. En proces, hvor træ opvarmes gradvist i fravær af luft (O2), indtil det bliver kemisk konstant. Det gennemskårede træ er præsenteret som en tredimensionel tegning. Hver sektion viser et kapitel af dets levetid – bevaret i kulstof. Desuden inviterer kunstneren alle til at deltage i en workshop d. 14. og 15. juli, hvor man kan forkulle forskellige medbragte trægenstande.

Gernot Wieland (f. 1968 i Horn, Østrig, bor i Berlin) arbejder hovedsageligt med film, tegning og lecture performance for at undersøge psykologiske forhold i samfundet og i mennesket. De fleste af hans værker omhandler forskellige lag af fortællinger og mangeartede referencer som små skulpturer, fotos, tegninger og collager. Formatet på hans lecture performance spiller en vigtig rolle i hans praksis og sammenvæver historiske rapporter, personlige erindringer og videnskabelig data. Til åbningen og afslutningen af Random Walks, vil Wieland præsentere sin nye lecture performance To turn every ending into a beginning (2016). Værket beskæftiger sig med opfattelsen af rum, der balancerer mellem sandhed og fiktion, tragikomiske hændelser og en fornemmelse for det mystiske. Fortællingens lag omfatter Franz Kafka, samfundshavearbejde, minder om kunstnerens katolske barndom og trapper, mens den på samme tid graver ned i psykiatrihistorien. Random Walks udvikler sig i løbet igennem hele perioden fra maj til september 2016 – støttet af en række artist talks, foredrag,  performances, workshops og vandreture.

Random Walks er tænkt som en dialogisk proces, der giver kunstnerne en mulighed for at arbejde stedsspecifikt på Møn i en periode og engagere sig i lokalsamfundet. Det er hensigten, at lade udstillingen vokse, igennem sommeren – støttet af en række artist talks, foredrag, performances, workshops og vandreture.

Kurateret af : Eva Scharrer

Støttet af: Augustinus Fonden, 15. juni Fonden, Knud Højgaardsfond, Statens Kunstfond, Goethe Institut, OCA, Vordingborg Kommunes Udviklings og markedsføringspulje og og Møns Klint, Naturstyrelsen Storstrøm.

Toril Johannessen, "A Journey to an Island", 2016

Toril Johannessen, "A Journey to an Island", 2016

Anton Burdakov, "Calcite", 2016

Ulrike Mohr, "Slicing Time", 2016

Tue Greenfort, "Pesticide Trace", 2008

Tue Greenfort, Erosion (degradation), 2016

Åbning af Random Walks