Center for Klangkunst

“Tilflytterne / Newcomers”

  • Tilflytterne

Ursula Reuter Christiansen, Lenin skriver de svenske trælle ud af stenene, 1976

Årtiet mellem 1970 og 1980 bød på en tilstrømning af alternativt tænkende, hippier, aktivister og unge familier fra byerne til landdistrikterne. Blandt destinationerne for trenden var Møn, som blev et knudepunkt, især for dem der migrerede til øen fra København.

Tilflytterne, som de blev kaldt af de lokale, organiserede hurtigt nye kulturelle og sociale platforme, såsom foreningen Land og By, der drev et blad og en kollektivbutik der distribuerede lokale økologiske varer. Inspireret af hippiebevægelsen og beslægtede strømninger i de tidlige halvfjerdsere eksperimenterede mange af tilflytterne med selvforsynende landbrug sideløbende med karrierer som kunstnere, filmskabere, arkitekter og håndværkere. Med deres alternative livsstile og deres forsøg på at realisere mikroskala-versioner af socialistiske og økologiske utopier på øen, var Tilflytterne ikke altid afholdt af lokalbefolkningen. Ikke desto mindre blev alliancer mellem lokale og tilflyttere med tiden smedet gennem naboskaber og bidrog således til foryngelse og udvikling på Møn.

I 1970 flyttede komponist og kunstner Henning Christiansen og hans kone Ursula Reuter som nogle af de første Københavnere til Møn. Begge var medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), og i fællesskab med et stigende antal ligesindede blev de aktivt involverede i dette nye alternative forbund. Det ledte til stiftelsen af nye kulturelle og politiske projekter såsom parti-alliancen Liste Ø – et lokalpolitisk eksperiment på Møn, hvor landspolitiske parti-grænser under protest fra hovedpartierne blev udvisket i en koalition mellem Socialistisk Folkeparti, DKP og Venstresocialisterne. Henning Christensen var spidskandidat for Liste Ø til kommunalvalget i 1974, men var blot 6 stemmer fra at blive valgt ind.

Efter skuffelsen over resultatet blev fokus flyttet mod det selvorganiserede og kritiske alternativ til den lokale presse; Ø-bladet var født og blev en kæmpe success. De første udgaver blev trykt ved brug af stenciler, senere blev offset-tryk introduceret, og med det muligheden for et oplag på op mod 800 kopier til en ø-befolkning på bare 11.000 indbyggere. Land og By bladet forsatte sideløbende som en medlemsrettet udgivelse orienteret mod økologi og anti-politik.

Udstillingen Tilflytterne fremstiller en mangfoldighed af materialer og dokumenter fra denne periode og belyser således omfanget af de selvorganiserede udgivelsesprojekter. Samtidig spores nogle af de journalistiske afsløringer af øens ledende elites fejltrin med magtmisbrug og bedrageri – en elite, der måtte se sig nådesløst udfordret og afklædt af Tilflytterne og deres uafhængige avis Ø-bladet.

Dokumenterne udstilles side om side med kunstværker af Henning Christiansen og Ursula Reuter Christiansen og viser den gensidige afsmitning mellem politisk engagement og kunstnerisk produktion. Især Ursula Reuter Christiansens voluminøse malerier giver krop til motiverne og sindelaget fra denne periode gennem Leninportrætter, håndmalede kampagneplakater og portrætter af arbejdere fra porcelæn – og grus fabrikkerne.

De tilknyttede arrangementer vil bringe nogle af hovedpersonerne i denne bevægelse sammen igen i en momentan genfødsel af det berygtede Ø-parti i Askeby.

Kurateret af Thorbjørn Reuter Christiansen (1974- ) Kunstner og museumsteknikker. Studeret ved Det Kunstneriske Universitet i Berlin og ved Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Yngste søn af Ursula Reuter Christiansen og Henning Christiansen. Lever og arbejder i Bergen, Norge.

Udstillingen er støttet af: POLITIKEN-FONDEN, NORDEA FONDEN (lokal), Statens Kunstfond
, Vordingborg Kommune

Ursula Reuter Christiansen, “Minearbejder / Mineworker”, 1976

Ursula Reuter Christiansen, "Lisboa", 1975

Ø-Bladet

DKP Møns plakater