Frivillig 44Møen

Vi tror på, at kunst forbindes gennem fællesskab, og vi ønsker at skabe et rum, hvor vores venner af kunsthallen har lyst til at engagere sig som frivillige i et givende fællesskab året rundt.

Så har du lyst og tid til at dele din verden med vores og sammen med andre lokale ansigter være med til at skabe store kunstneriske oplevelser for dig selv, vores venner og gæster fra ind og udland – er virkeligheden også fuld af små og store praktiske opgaver i forbindelse med vores arrangementer og daglige drift.

I de travle perioder, er vi afhængig af flere hænder, smil og stemmer – og hjælp til opgaver som f.eks:

Salg og værtskab i udstillingsperioden

Hjælpe ved arrangementer

Passe og dyrke vores udearealer

Værtsperson/støttekontakt for vores unge danske og internationale kunstnere i residency

Hvis du har lyst til at være frivillig hjælper på 44Møen, kan du skrive til os på

info@44moen.dk  mærk:frivillig44Møen